Torpanäsets naturreservat

Området ligger vid Yttre Åsunden mellan herrgården Hofsnäs och Torpa stenhus och domineras av gamla ekskogar och beteshagar.

GPS-koordinater57.642230, 12.294640