Kerstins Camping

GPS-koordinater58.712537,12.432825
Telefon0530-127 15
AdressHålsungebyn 1, 464 94 Mellerud
E-postadressepost@kerstinscamping.se