Ankarsunds Fiske & Friluftscamp

Ankarsunds Fiske & Friluftscamp

47 km väster om Storuman E12. Ställplatsen är skyltad från vägen, ca 200 m invid Gardsjöbäcken med möjlighet till fiske (Öring och Harr).