Södermanland

Nyköping

Nyköping

Södermanland, även kallat Sörmland, är ett landskap i östra Svealand. Namnet betyder Södermännens land.

Natur

Södermanland är ett lågland. Endast obetydliga områden ligger över 100 meter över havet. Landskapet utmärker sig genom en småkuperad terräng med otaliga större och mindre skogbevuxna höjder som ligger mellan sänkor.