Wallåkra Stenkärlsfabrik

Wallåkra Stenkärlsfabrik är en kvarleva från nordvästskånsk hantverks- och industriepok. Fabriken ligger naturskönt inbäddad i Rååns dalgång. Här tillverkasfortfarande stenkärl, brunglänsande krukor och krus från traktens lera.

GPS-koordinater55.961985,12.85145
Telefon042-990 31
AdressDrejarestigen, 260 30 Vallåkra
E-postadressinfo@wallakra.com