Tegnérmuseet

Esaias Tegnér, 1782-1846, var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. I museet har vi försökt återskapa Tegnérs hem med originalinventarier och olika Tegnérminnen.

GPS-koordinater55.70422,13.191155
Telefon046-35 04 22
AdressStora Gråbrödersgatan 11, 222 22 Lund