Svanshall

GPS-koordinater56.252529,12.661875
Platser/varav med el6
Telefon0730-42 52 68