Stenshuvud Nationalpark

Stenshuvud Nationalpark

Nationalparken är 400 hektar varav cirka 80 hektar är hav. Själva berget Stenshuvud består av tre toppar varav den norra är den högsta med sina 97 meter över havet. Området är till stora delar skogsbeklätt med avenbok som dominerande trädslag. Äldre vidkroniga träd som bok och ek står kvar från tiden då området betades. Idag går betesdjur åter i nationalparken och håller landskapet öppet. Inom nationalparken finns många olika naturtyper vilket ger en artrik flora och fauna. Här finns sandhed, kalkfuktäng, klippkust och vacker sandstrand.

GPS-koordinater56.058451,12.705997
AdressNaturum Stenshuvud, 277 35 Kivik
HemsidaBesök hemsidan »