Måkläppen

Måkläppen

Naturreservatet Måkläppen är en låg sandig halvö som sticker ut från Falsterbonäset. Måkläppen har stor betydelse som häckningslokal för många kustfåglar som ejder, gråtrut, silvertärna. Den är också en viktig uppehålls- och yngelplats för knubb- och gråsäl. Halvön blev naturreservat 1971.

GPS-koordinater55.366156,12.810405
AdressMåkläppen, 23940 Falsterbo