Benestads Backar, Naturreservat

Benestads Backar, Naturreservat

Totalt har här påträffats 400 växtarter vilket gör reservatet till ett av Skånes mest värdefulla. Kalken i marken har gett upphov till fossila fynd. Benestadbackarna ligger i Fyledalen som enligt Nordiska rådet är ett av Sveriges tio mest värdefulla naturområden. Från backarna har man en bra utsikt över Fyledalen. Här kan man om man har tur se både havs- och kungsörn i uppåtvindarna. I backarna kan man hitta ett antal sällsynta orkidéer, gräs och ca 400 kärlväxtarter. Annat av intresse är den rödlistade kalkkärrsgrynsnäckan och fjärilen Backvisslare.

GPS-koordinater55.524368,13.906652
AdressNedanför Benestads Kyrka, 273 91 Tomelilla