Skåne - De bästa av två världar

Öresundsbron

Öresundsbron

Skåne är Sveriges sydligaste landskap. Landskapet består till största delen av den halvö, som utgör Skandinaviska halvöns sydligaste spets.Skåne är en del av Öresundsregionen.

Natur

Skåne är Sveriges varmaste landskap, men de lokala variationerna är stora. Den skånska geografin uppvisar en mångfald av olika landskap och skiftningar inom dessa.