Kronoberg

Kronobergs län är ett av Sveriges län, och ligger i södra Småland i södra Sverige. Residensstad är Växjö.

Natur

Kronobergs län är ett av landets mest skogbeklädda län. Ca 70 procent av länet består av skogar. Uppe i norr dominerar barrskogarna, i söder finns lövskogar.