Gävleborg

Julbocken i Gävle

Julbocken i Gävle

Gävleborgs län är ett län i mellersta Sverige vars residensstad är Gävle. Länet bildades 1762 genom en utbrytning ur Västernorrlands län och dit även Härjedalen ingick till 1810.