Blekinge - Sveriges Trädgård

Stortorget i Karlskrona, ett av norra Europas största torg.

Stortorget i Karlskrona, ett av norra Europas största torg.

Blekinge är ett landskap i sydöstra Sverige. Det är Sveriges till ytan näst minsta landskap (efter Öland) och det minsta som ligger på fastlandet. Blekinge kallas ofta för 'Sveriges trädgård' och har dessutom en skärgård.

Natur

Klimatet i Blekinge varierar inte av större omfattning utan är ganska jämnt fördelat över landskapets delar med för det mesta av havskaraktär med förhållandevis milda vintrar och behagliga somrar.